Projekt.ax
Sätter Åland på världskartan
Registrera
företag på Google och Facebook!

Rekommendationer för vidare arbete

Vi känner idag inte till de nya produkter som vår Internetdominerade omvärld har på lut och inte heller vilka fortsatta utmaningar Åland, som svenskspråkig region i Finland och .ax, som egen Top Level-domän vid sidan av .fi kommer att ställas inför i framtiden. Därför rekommenderar projektet fortsättningsvis ett långsiktigt förhållningssätt gällande de Internetproblem som relateras till Åland och .ax-domänen. Det vill säga ett fortsatt projekt eller andra tidsbundna lösningar kommer enbart att kunna göra punktinsatser av den nulägesbild som gäller ”just då”.

Projekt.ax vidhåller fortfarande att stiftelseformen är den verksamhetsform som skulle gynna Åland och .ax långsiktigt och även öppna för möjligheten att kunna finansiera verksamheten genom en kommersialisering av .ax-domänen.

Ett mycket gott initiativ är på god väg att ta vid där Projekt.ax slutar genom att Ålands landkapsregering beviljat ”AX Task Force” (Landskapsregeringen anställer resurser för att jobba med .ax-problem) resurser för att ge sig i kast med de utmaningar som geotargeting-system tilldelar Åland och .ax. Liksom tillsättandet av ett IKT-utskott inom Ålands Näringsliv som kan uppmärksamma och lyfta IT-relaterade problem som uppstår för åländska företag.

Vidare efterlyser projekt.ax ett slutgiltigt formellt beslut gällande de kvarvarande 333 st aland.fi-domäner för att en gång för alla slå spiken i kistan och begrava dem till förmån för .ax-domänen för dess maximala genomslagskraft. Innan aland.fi-domänen är borta kommer den enbart att förvirra mer än förklara samröret mellan .fi och .ax.