Projekt.ax
Sätter Åland på världskartan
Registrera
företag på Google och Facebook!

Välkommen

Under 2009 och 2010 uppfattade Ålands Näringsliv från åländska företag och organisationer att det finns ett klart behov av att ”någon borde göra något” åt de problem som på ett eller annat sätt relaterar till Åland på Internet. Införandet av ax-domänen ger Åland stora möjligheter att profilera sig, stärka sitt varumärke och nå nya marknader. Åland har dock inte tillfullo tagit tillvara denna möjlighet då implementeringen inte skett fullt ut. 

Ålands Näringsliv har därför under 2011 - 2013 drivit Projekt AX i syfte att förbättra Ålands status på webben. Projektet avslutades 31.12.2013

Syftet med projekt.ax

Syftet med projektet är att stärka det åländska varumärket på Internet och först och främst förtydliga och förbättra kommunikationen om domännamnet i omvärlden på både svenska och engelska.

Projektets finansiärer var: Ålandsbanken, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Crosskey, Posten Åland, Carus PBS, Ålcom, Strax Kommunikation, Ålands landskapsregering, Europeriska Regionala Utvecklingsfonden