Projekt.ax
Sätter Åland på världskartan
Registrera
företag på Google och Facebook!

Projekt.ax bakgrund

Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare) har under 2009 och 2010 från åländska företag och organisationer uppfattat att det finns ett klart behov av att ”någon borde göra något” åt de problem som på ett eller annat sätt relaterar till Åland på Internet. Införandet av ax-domänen skänker Åland stora möjligheter att profilera sig, stärka sitt varumärke och nå nya marknader. Idag tar dock Åland inte tillfullo tillvara denna möjlighet då implementeringen inte skett fullt ut. Som näringslivets takorganisation på Åland ser Ålands Näringsliv sig lämpad att driva ett projekt – här kallat Åland Maps/Projekt AX – som tar sig an dessa frågor. 

Del 1: Problematiken kring AX

Införandet av ax toppdomän och omregistreringen av alla åländska IP-adresser från ISO 3166-1 alpha 2 koden fi till .ax har medfört en rad problem för åländska företag och privatpersoner. Det har framkommit att det är fel i ISO-standarden och att Åland där betecknas som finskspråkigt med svenska som andra språk. Landskapsregeringen arbetar nu för att få en förändring, men i skrivande stund har en lösning inte ännu uppkommit.

För privatpersoner har det ibland visat sig svårt att använda tjänster så som MySpace och Spotify och åländska företag har svårt att nyttja dess annonsering. Orsaken är att dessa webbplatser använder sig av s.k. geotargeting teknik för att bestämma var en användare finns för att på så sätt leverera rätt innehåll till användaren. Som situationen är nu har Åland ”fallit bort” ur de system som används för geotargeting och problemet förefaller inte lösa sig själv.

För företag som marknadsför sina produkter och tjänster till potentiella kunder på Åland har problemet med geotargeting medfört att det inte längre är möjligt att rikta sin marknadsföring till ålänningar m.h.a. Google AdWords.

Avsikten med detta delprojekt är att komma i kontakt med leverantörer av geotargeting system och tillsammans med dem säkerställa att åländska IP-adresser är geografiskt knutna till Åland.

Det råder även rent allmänt också brist på informationsmaterial på engelska om .ax-domänen.

Del 2: Ålands och åländska företags synlighet på webben

Användandet av kartinformation och geografiskt relevant information på Internet ökar allt mer. Sökmotorerna har tagit över Gula sidornas roll som den tjänst som används mest för att hitta lokalt relevant information. I takt med att mobiltelefoner erbjuder karttjänster ökar också användandet av karttjänster. Men den geografiskt relevanta informationen som finns om Åland och åländska företag är överlag bristfällig.

Detta delprojekt avser förbättra synligheten för både Åland som helhet och enskilda åländska företag på följande tre områden:

 1. Data som producenterna av karttjänster använder sig av.
  Producenterna av karttjänster så som Google Maps, Bing Maps, Yahoo! Maps, Eniro och MapQuest använder sig av olika leverantörer av underliggande data. T.ex väg- och adressdata från NAVTEQ och satellitfotografier från TerraMetrics.
  Förutom dessa leverantörer integrerar karttjänsterna en allt vidare mängd information från en rad olika källor. Informationen som finns i Google Maps/Earth inkluderar nu bl.a. golfbanor, tidtabeller för kollektivtrafik, restauranger, hotell och artiklar från Wikipedia etc. Och på vilket sätt kan vi trygga detta på sikt? Hur får vi åländska leverantörer till dessa operatörer, så att de får rätt material?
   
 2. Åländska företags registreringar på Googles kartor
  Den mest använda sökmotorn på Åland och i Finland och Sverige är Google med över 90 % av marknaden. Detta har även medfört att Google Maps är en mycket använd tjänst och i.o.m. att Google introducerat s.k. universalsök som innebär att relevant data från Google Maps visas i de vanliga sökresultaten. Genom att registrera sig på Google kan ett företag säkerställa att informationen är så fullständig och korrekt som möjligt i Google Maps och i Googles sökresultat. Trots att denna möjlighet funnits redan ett tag är det inte många företag på Åland som känner till och använder sig av möjligheten.
   
 3. Åländska företags migrering bort från aland.fi till .ax
  Flera åländska företag har fortfarande i bruk aland.fi domänen trots att landskapsregeringen har fattat beslut om att stänga ned aland.fi. Projektet skulle således även inkludera företagen en möjlighet till migreringen bort från aland.fi och över till .ax för webbsajter och e-post.